Històric dels Quaderns

QUADERNS: Publicació periòdica del C.E.C.B. on es presenten treballs realitzats pels seus membres o per altres
investigadors, i que fan referència principalment a la comarca.

 
Cuadernos, marzo 1948
Cuadernos, agosto 1948
Cuadernos, agosto 1949
Cuadernos, junio 1950
Cuadernos, agosto 1951
Cuadernos, diciembre 1952
Cuadernos, noviembre 1956
Quaderns 1979, 1980
Quaderns 1980-1984, 1985
Quaderns 1985. Homenatge al Dr. Josep Ma Corominas – I, 1985
Quaderns 1985. Homenatge al Dr. Josep Ma Corominas – II, 1985
Quaderns 1986-1987. Homenatge Pere Alsius i Torrent, 1987
Quaderns 1988-89, 1990
Quaderns 1990-91, 1992
Quaderns 1992-1994, 1994
Quaderns 17: Geologia de la conca lacustre de Banyoles-Besalú. Enquadrament, materials i evolució (Julià Maroto i Lluís Pallí, editors), 1996
Quaderns 18: Fargues de ferro i fargues d’aram. Història, geografia i aspectes tecnològics (Lluís Privat, editor), 1997
Quaderns 19: El mas medieval a Catalunya (Lluís To, Jeroni Moner i Berta Noguer)
Quaderns 20: Els temples i els cementiris antics i altmedievals de mas Castell de Porqueres (Josep Burch, Josep M. Nolla, Jordi Sagrera, David Vivó i Marc Sureda), 1999
Quaderns 21: El clima local (Josep Calbó, Jordi Colomer i Teresa Serra, editors), 1999
Quaderns 22: Els goigs del Pla de l’Estany, el Collell i Rocacorba, vol. I(Joan Anton Abellan, recerca i notes), 2001
Quaderns 23: Els vertebrats fòssils del Pla de l’Estany(Julià Maroto, Sònia Ramió i Àngel Galobart, editors), 2002
Quaderns 24: Els goigs del Pla de l’Estany, el Collell i Rocacorba, vol. II (Joan Anton Abellan, recerca i notes), 2003
Quaderns 25: Rondalles,(Lluís G. Constans, Josep N. Santaeulàlia, Jordi Galofré, M. Àngels Juanmiquel, Miquel Aguirre i Jaume Farriol), 2005
Quaderns 26: Resistència al franquisme i educació no formal (Josep Gonzàlez-Agàpito, Salomó Marquès i Berta Noguer), 2007
Quaderns 27: Art gòtic dels segles XIII i XIV al Pla de l’Estany (Antoni Torres i Jeroni Moner, editors), 2008
Quaderns 28: La recuperació del burro català. Aspectes culturals i biològics. (Esteve Bosch, Pere Comas i Julià Maroto, editors), 2009
Quaderns 29: Llops i humans a Catalunya. Del passat al present (Josep M. Massip i Julià Maroto, editors)
Quaderns 30: Llegendes i paisatges dels Països Catalans (Àngel Vergés, Jordi Colomer i Isabel Pujol, editors)
Quaderns 31: La guerra del francès al Pla de l’Estany (Genís Barnosell i Jordi Galofré, editors), 2012
Quaderns 32: Els peixos de les conques internes del nord-est de Catalunya (FORMAT DIGITAL) (Ramon Moreno, Miquel Campos i Carles Feo, editors), 2013
Quadern 33: Monestirs i territori. 1200 aniversari de la fundació del monestir de Sant Esteve de Banyoles (Lluis To Figueras i Jordi Galofré, editors), 2013
Quadern 34: Aigua i ciutat: els recs de Banyoles, història i futur (Joan Nogué i Carles Puncernau, editors), 2014