17 de maig: “El futur de l’energia” a càrrec d’Antonio Turiel, físic.

Aquesta conferència s’ha anul·lat i està pendent de ser reprogramada.

———————————————————————————-

Conferència “El futur de l’energia” a càrrec d’Antonio Turiel, físic.

La lluita contra el canvi climàtic i l’esgotament dels combustibles fòssils fan necessària i urgent la transició a un model 100% renovable, però el que es proposa com si fos l’única solució simplement no funciona. Les conseqüències d’aquest fracàs són crisis energètiques recurrents, inflació, problemes d’abastiment, un consum elèctric en caiguda malgrat l’increment de renovables i les emissions mundials de CO2 més altes de tota la història, combinades amb un creixent desconten-tament social. Per què passa tot això? Què està fallant? Intentarem donar resposta a aquestes apressants preguntes.

24 de maig: “La telegrafia òptica”, a càrrec de Carles Puncernau, vicepresident del CECB i president d’Astrobanyoles.

Conferència a càrrec de Carles Puncernau, vicepresident del CECB i president d’Astrobanyoles, agrupació d’astronomia i ciència del Pla de l’Estany.

La telegrafia òptica va representar una gran millora en la forma de comunicar-se a distància, especialment, des del punt de vista de la rapidesa en que es distribuia la informació. Es va iniciar a finals del segle XVIII a França, i es va escampar ràpidament per Europa. A Espanya també es va promoure però les incerteses polítiques no van permetre el seu desenvolupament fins el 1844. Malauradament el telègraf amb fil, inventat per Morse, va aparèixer el 1842, com una gran millora.

A Espanya es van desenvolupar diversos sistemes per enviar les senyals òptiques, triomfant el mètode de Mathé. Hi havia dues línies bàsiques, segons el seu ús, la civil i la militar. La primera es va tancar el 1853 i la segona el 1875, degut a l’existència de les guerres carlines.

Es citaran les principals torres de la província de Girona destacant les de la comarca de la Garrotxa i el Pla del’Estany.

Com conclusió caldria remarcar la bona situació de totes les torres, són uns miradors panoràmics ideals que caldria mantenir i recuperar, com patrimoni i testimoni que són de la nostra cultura.

 

  • 24 de maig
  • 19h
  • Tint