Quadern Nº42. Jeroni Moner i Codina. Una mirada sobre el paisatge urbà de Banyoles