Històric dels Quaderns

QUADERNS: Publicació periòdica del C.E.C.B. on es presenten treballs realitzats pels seus membres o per altres
investigadors, i que fan referència principalment a la comarca.

Cuadernos, marzo 1948
Cuadernos, agosto 1948
Cuadernos, agosto 1949
Cuadernos, junio 1950
Cuadernos, agosto 1951
Cuadernos, diciembre 1952
Cuadernos, noviembre 1956
Cuadernos, diciembre 1972.
Porqueres. Descripción de la cuenca del lago de Banyoles
Quaderns 1979, 1980
Quaderns 1980-1984, 1985
Quaderns 1985. Homenatge al Dr. Josep Ma Corominas – I, 1985
Quaderns 1985. Homenatge al Dr. Josep Ma Corominas – II, 1985
Quaderns 1986-1987. Homenatge Pere Alsius i Torrent, 1987
Quaderns 1988-89, 1990
Quaderns 1990-91, 1992
Quaderns 1992-1994, 1994
Quaderns 17: Geologia de la conca lacustre de Banyoles-Besalú. Enquadrament, materials i evolució (Julià Maroto i Lluís Pallí, editors), 1996
Quaderns 18: Fargues de ferro i fargues d’aram. Història, geografia i aspectes tecnològics (Lluís Privat, editor), 1997
Quaderns 19: El mas medieval a Catalunya (Lluís To, Jeroni Moner i Berta Noguer)
Quaderns 20: Els temples i els cementiris antics i altmedievals de mas Castell de Porqueres (Josep Burch, Josep M. Nolla, Jordi Sagrera, David Vivó i Marc Sureda), 1999
Quaderns 21: El clima local (Josep Calbó, Jordi Colomer i Teresa Serra, editors), 1999
Quaderns 22: Els goigs del Pla de l’Estany, el Collell i Rocacorba, vol. I(Joan Anton Abellan, recerca i notes), 2001
Quaderns 23: Els vertebrats fòssils del Pla de l’Estany(Julià Maroto, Sònia Ramió i Àngel Galobart, editors), 2002
Quaderns 24: Els goigs del Pla de l’Estany, el Collell i Rocacorba, vol. II (Joan Anton Abellan, recerca i notes), 2003
Quaderns 25: Rondalles,(Lluís G. Constans, Josep N. Santaeulàlia, Jordi Galofré, M. Àngels Juanmiquel, Miquel Aguirre i Jaume Farriol), 2005
Quaderns 26: Resistència al franquisme i educació no formal (Josep Gonzàlez-Agàpito, Salomó Marquès i Berta Noguer), 2007
Quaderns 27: Art gòtic dels segles XIII i XIV al Pla de l’Estany (Antoni Torres i Jeroni Moner, editors), 2008
Quaderns 28: La recuperació del burro català. Aspectes culturals i biològics. (Esteve Bosch, Pere Comas i Julià Maroto, editors), 2009
Quaderns 29: Llops i humans a Catalunya. Del passat al present (Josep M. Massip i Julià Maroto, editors)
Quaderns 30: Llegendes i paisatges dels Països Catalans (Àngel Vergés, Jordi Colomer i Isabel Pujol, editors)
Quaderns 31: La guerra del francès al Pla de l’Estany (Genís Barnosell i Jordi Galofré, editors), 2012
Quaderns 32: Els peixos de les conques internes del nord-est de Catalunya (FORMAT DIGITAL) (Ramon Moreno, Miquel Campos i Carles Feo, editors), 2013
Quadern 33: Monestirs i territori. 1200 aniversari de la fundació del monestir de Sant Esteve de Banyoles (Lluis To Figueras i Jordi Galofré, editors), 2013
Quadern 34: Aigua i ciutat: els recs de Banyoles, història i futur (Joan Nogué i Carles Puncernau, editors), 2014
Quadern 35: La música culta a les comarques gironines (Mari Carmen Pardo i Miquel Cuenca, editors), 2015
Quadern 36: Pere Alsius i Torrent (1839-1915): Un farmacèutic entre la Renaixença literària i la científica (Joaquim M. Puigvert i Carles Puncernau, editors), 2016
Quadern 37: Dels museus de ciències del segle XIX al concepte museístic del segle XXI. Cent anys del Museu Darder de Banyoles (Crisanto Gómez, Josep M. Massip i Lluís Figueras, editors), 2017
Quadern 38:Arquitectura gòtica a les terres de Girona. La construcció de l’església de Santa Maria dels Turers de Banyoles (Gerardo Boto, Pere Freixas i Jordi Galofré, editors) 2018