Quadern Nº40. La comarca del Pla de l’Estany. Gènesi i reptes de futur