Quadern Nº41. Hospitals de guerra (1936-1939). L’hospital de guerra de Banyoles i el doctor Jimeno