Aqui podeu visualitzar els Estatuts establerts l’any 2012: