CICLE DE CONFERÈNCIES

L’interès per la sostenibilitat no para de créixer d’uns anys ençà. El sostenibilisme és un nou model de producció, de consum i de redistribució que aspira a reconfigurar un present en transició cap a un futur encara incert. Per això fa confluir voluntats abans dispersades en els camps social, econòmic o ambiental. Avui dia, no es pot parlar correctament de canvi climàtic, de gestió del patrimoni natural, de transició energètica, de pandèmies, de migracions, de model territorial o del futur de les noves generacions sense recórrer als conceptes sostenibilistes.

Conscients d’aquest interès (com hem posat de manifest amb la declaració del manifest cultural per a la sostenibilitat) i de la importància de les problemàtiques ambientals a què ens enfrontem, que requereixen ser abordades de forma muiltidisciplinar en espais de confluència i d’actuació coordinada dins aquesta complexitat del pensament sostenibilista, des del Centre d’Estudis Comarcals us proposem un cicle de conferències, que es desenvoluparan en col·laboració amb altres entitats de la comarca. En ell s’analitzaran els problemes ambientals que ens afecten a nivell planetari i es plantejaran i debatran propostes per fer de la nostra comarca un espai més sostenible que contribueixi a la mitigació d’aquests problemes globals.

Les conferències tindran lloc un divendres de cada mes a les 19h al Museu Darder i van dirigides a totes les persones que, sense una formació acadèmica específica, estiguin interessades a conèixer les problemàtiques que s’hi tractaran de forma rigorosament científica però alhora divulgativa, així com les propostes per a la construcció compartida d’una alternativa cultural sostenibilista. Una nova dimensió que serà el que entre totes i tots farem que sigui.

Programació

Divendres 27 d’octubre
Aigua 4.0 (cap a un nou paradigma en la gestió de l’aigua)
A càrrec de Manel Poch, enginyer químic

Divendres 15 de desembre
Sense petroli, d’on treurem l’energia?
A càrrec de Pere Roura, catedràtic de Física, UdG

Divendres 19 de gener
L’escola i el canvi climàtic
A càrrec de Rosa Cañadell, educadora

Divendres 16 de febrer
Canvi climàtic i salut de la infància
A càrrec de Ferran Campillo, pediatre

Divendres 15 de maç
Crisi climàtica: mites, fake news i motius per a l’esperança
A càrrec de Sergi Nuss, ambientòleg i activista ambiental

Divendres 19 abril
Què és l’agricultura regenerativa?
A càrrec de Xavier Domene, biòleg i investigador