El gener de 2020, i coincidint amb l’Assemblea General Ordinària de Socis, es va dur a terme les Eleccions de la nova Junta Directiva del Centre d’Estudis, que serà la que dirigirà l’entitat els propers quatre anys. Aquesta nova Junta és la següent:

   • Presidenta: Roser Masgrau
   • Vicepresident: Carles Puncernau
   • Secretària: Elisabet Saus
   • Tresorer: Pere Noguer
   • Vocal: Àngels Juanmiquel
   • Vocal: Rosa Planella
   • Vocal: Josep Callís
   • Vocal: Pilar Castel
   • Vocal: Xavi Vila

Vocals Consultius:

   • Ramon Folch
   • Jordi Galofré
   • Mariona Juncà
   • Jeroni Moner
   • Joan Nogué
   • Jordi Xena