El gener de 2020, i coincidint amb l’Assemblea General Ordinària de Socis, es va dur a terme les Eleccions de la nova Junta Directiva del Centre d’Estudis, que serà la que dirigirà l’entitat els propers quatre anys. Aquesta nova Junta és la següent:

 • Presidenta: Roser Masgrau
 • Vicepresident: Carles Puncernau
 • Secretària: Elisabet Saus
 • Tresorer: Pere Noguer
 • Vocal: Àngels Juanmiquel
 • Vocal: Rosa Planella
 • Vocal: Josep Callís
 • Vocals Consultius:
  • Ramon Folch
  • Jordi Galofré
  • Mariona Juncà
  • Jeroni Moner
  • Joan Nogué
  • Jordi Xena