La Junta Directiva del Centre d’Estudis Comarcals està formada per:

 • Presidenta: Roser Masgrau
 • Vicepresident: Carles Puncernau
 • Secretària: Pilar Castel
 • Tresorer: Pere Noguer
 • Vocal: Josep Callís
 • Vocal: Elisabet Saus
 • Vocal: Xavi Vila
 • Vocal: Isabel Roura
 • Vocal: Miquel Boix

Vocals Consultius:

 • Ramon Folch
 • Jordi Galofré
 • Mariona Juncà
 • Joan Nogué
 • Jordi Xena
 • Lluís Pau
 • Josep Navarro