La Junta Directiva del Centre d’Estudis Comarcals està formada per:

   • Presidenta: Roser Masgrau
   • Vicepresident: Carles Puncernau
   • Secretària: Pilar Castel
   • Tresorer: Pere Noguer
   • Vocal: Josep Callís
   • Vocal: Elisabet Saus
   • Vocal: Xavi Vila
   • Vocal: Isabel Roura

Vocals Consultius:

   • Ramon Folch
   • Jordi Galofré
   • Mariona Juncà
   • Joan Nogué
   • Jordi Xena
   • Lluís Pau
   • Josep Navarro