El passat 29 de gener de 2012, i coincidint amb l’Assemblea General Ordinària de Socis, es va dur a terme les Eleccions de la nova Junta Directiva del Centre d’Estudis, que serà la que dirigirà l’entitat els propers quatre anys. Aquesta nova junta esta formada per:

    • President: Joan Anton Abellan Manonellas
    • Vicepresident: Carles Puncernau Ferrer
    • Secretària: Elisabet Saus Sala
    • Tresorer: Pere Noguer Pagès
    • Vocal de biblioteca: Jordi Galofre Illamola-Simal
    • Vocal de patrimoni: Jeroni Moner Codina
    • Vocal de publicacions: M. Àngels Juanmiquel Rovira
    • Vocal: Jordi Xena Ballada
    • Vocal: Rosa Planella i Sarrà