El gener de 2020, i coincidint amb l’Assemblea General Ordinària de Socis, es va dur a terme les Eleccions de la nova Junta Directiva del Centre d’Estudis, que serà la que dirigirà l’entitat els propers quatre anys. Aquesta nova Junta és la següent:

    • Presidenta: Roser Masgrau
    • Vicepresident: Carles Puncernau
    • Secretària: Pilar Castel
    • Tresorer: Pere Noguer
    • Vocal: Rosa Planella
    • Vocal: Josep Callís
    • Vocal: Elisabet Saus
    • Vocal: Xavi Vila

Vocals Consultius:

    • Ramon Folch
    • Jordi Galofré
    • Mariona Juncà
    • Joan Nogué
    • Jordi Xena