El passat gener de 2016, i coincidint amb l’Assemblea General Ordinària de Socis, es va dur a terme les Eleccions de la nova Junta Directiva del Centre d’Estudis, que serà la que dirigirà l’entitat els propers quatre anys. El passat mes d’octubre el president Joan Anton Abellán va presentar la seva dimissió quedant la junta com es veu a continuació:

      • President: Carles Puncernau Ferrer
      • Vicepresident i vocal de biblioteca: Jordi Galofre Illamola-Simal
      • Secretària: Elisabet Saus Sala
      • Tresorer: Pere Noguer Pagès
      • Vocal de patrimoni: Jeroni Moner Codina
      • Vocal de publicacions: M. Àngels Juanmiquel Rovira
      • Vocal: Jordi Xena Ballada
    • Vocal: Rosa Planella i Sarrà