El passat gener de 2016, i coincidint amb l’Assemblea General Ordinària de Socis, es va dur a terme les Eleccions de la nova Junta Directiva del Centre d’Estudis, que serà la que dirigirà l’entitat els propers quatre anys. Aquesta nova junta esta formada per:

     • President: Joan Anton Abellan Manonellas
     • Vicepresident: Carles Puncernau Ferrer
     • Secretària: Elisabet Saus Sala
     • Tresorer: Pere Noguer Pagès
     • Vocal de biblioteca: Jordi Galofre Illamola-Simal
     • Vocal de patrimoni: Jeroni Moner Codina
     • Vocal de publicacions: M. Àngels Juanmiquel Rovira
     • Vocal: Jordi Xena Ballada
     • Vocal: Rosa Planella i Sarrà