La Junta Directiva del Centre d’Estudis Comarcals està formada per:

  • Presidenta: Roser Masgrau
  • Vicepresident: Carles Puncernau
  • Secretària: Pilar Castel
  • Tresorer: Pere Noguer
  • Vocal: Rosa Planella
  • Vocal: Josep Callís
  • Vocal: Elisabet Saus
  • Vocal: Xavi Vila
  • Vocal: Isabel Roura

Vocals Consultius:

  • Ramon Folch
  • Jordi Galofré
  • Mariona Juncà
  • Joan Nogué
  • Jordi Xena
  • Lluís Pau
  • Josep Navarro