CEC Banyoles

Des d’un bon començament, i fidels als principis de l’entitat, el Centre s’ha distingit per la recuperació de la nostra història i la creació i gestió des dels seus inicis, del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (1943) i de l’Arxiu Històric Comarcal de Banyoles (1952).

Al llarg d’aquests anys, i per tal de poder desenvolupar tota aquesta activitat, es varen anar creant diferents seccions, que foren les responsables de portar a terme un seguit d’actuacions dins la nostra comarca, com poden ser les dutes a terme en els jaciments arqueològics de Serinyà, Porqueres, Vilauba o al Dolmen de Can Closes a Pujarnol, les col·laboracions en la restauració de diferents edificis medievals de Banyoles i fins i tot del propi edifici de la Pia Almoina, seu de l’entitat i del Museu Arqueològic Comarcal, de la restauració del qual sempre n’ha assumit la responsabilitat. Actualment, la organització amb seccions s’ ha modificat i les iniciatives sorgeixen directament de la Junta i, si escau, es formen grups de treball o comissions per a temes concrets.

Però a banda d’aquestes actuacions, també en podríem citar d’altres, com les nostres publicacions, el curs Art(s) i Lletres, el curs de Patrimoni Geològic, els concursos de fotografia i les sortides Conèixer el Pla de l’Estany.

I evidentment, una llarga llista de conferències, xerrades, tertúlies

A més d’aquestes activitats adreçades al públic en general, se’n fan d’altres amb unes peculiaritats més específiques, com poden ser les Beques Joaquim Palmada i Teixidor i els Col·loquis de Tardor.

El Centre també ha estat l’amfitrió o bé ha col·laborat a organitzar activitats com les Jornades de l’Estany dels anys 1984 i 1990; la VII Assemblea d’Estudis Comarcals; les Assemblees anuals de l’ Associació d’Estudiosos del Judaisme Català i de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; el Col·loqui Internacional de Prehistòria del Món Mediterrani durant el Pleniglacial (18000-12000 BP), amb la UB i la UdG o la V Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les terres de Girona amb Patronat Eiximenis.