17 de maig: “El futur de l’energia” a càrrec d’Antonio Turiel, físic.

Aquesta conferència s’ha anul·lat i està pendent de ser reprogramada.

———————————————————————————-

Conferència “El futur de l’energia” a càrrec d’Antonio Turiel, físic.

La lluita contra el canvi climàtic i l’esgotament dels combustibles fòssils fan necessària i urgent la transició a un model 100% renovable, però el que es proposa com si fos l’única solució simplement no funciona. Les conseqüències d’aquest fracàs són crisis energètiques recurrents, inflació, problemes d’abastiment, un consum elèctric en caiguda malgrat l’increment de renovables i les emissions mundials de CO2 més altes de tota la història, combinades amb un creixent desconten-tament social. Per què passa tot això? Què està fallant? Intentarem donar resposta a aquestes apressants preguntes.