El divendres 19 d’abril, a la Llotja del Tint, s’inaugurà l’exposició de maquetes en paper construïdes per Salvador Sarquella.
Prèviament l’autor realitzà una presentació per explicar el seu interès en aquesta manualitat indicant:
  • L’estètica de la manualitat: el pas de les dues dimensions de les plantilles a les tres dimensions de l’edifici.
  • Els diferents tipus d’eines i materials per construir les maquetes.
  • Exemples de diferents tipus de quaderns per a la construcció dels edificis amb imatges d’algunes plantilles, número de peces i  escala de les maquetes.
  • Imatges de les maquetes exposades acompanyades d’una breu explicació de cada edifici, número de peces i hores utilitzades per a la seva construcció.
  • A més de l’exercici constructiu, l’autor va fer una immersió en cada un dels edificis construïts, preparant un document on hi constava la situació geogràfica, l’estil arquitectònic, la decoració externa i interna, les circumstàncies socials i històriques de la seva construcció i un conjunt d’imatges del procés de maquetació i imatges actuals de l’edifici. Per il·lustrar-ho, presentà el document sobre el Palau dels Papes d’Avinyó.
Després de la conferència es va fer un recorregut per la sala seguint les explicacions de cada una de les maquetes exposades.