Els banyolins d’avui. Anàlisi de les onades migratòries des de 1950 fins avui

El dia 1 de desembre de 2023, al Tint i dins el cicle El divendres parlem, va tenir lloc la conferència “Els banyolins d’avui. Anàlisi de les onades migratòries des de 1950 fins avui”, a càrrec de Salvador Martí, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat de Girona. Roser Masgrau va fer la presentació del conferenciant que, tot seguit, va parlar de l’estudi que han publicat conjuntament amb Kumba Sakoli i Miquel Aguirre sobre la població de Banyoles durant les set últimes dècades. En aquest treball expliquen de forma detallada i entenedora l’evolució demogràfica, els canvis en la composició social i la procedència dels seus habitants. Hi esmenten la immigració al llarg del franquisme, amb persones arribades d’arreu de l’Estat espanyol, i reflexionen sobre les dues onades posteriors d’immigració, en gran part extracomunitària, de l’any 1987 a l’any 2000 i de l’any 2000 al 2020. Hi remarquen que l’actual multiculturalitat banyolina, amb gairebé cent nacionalitats diferents, és un bé per a la ciutat que cal tenir en consideració.