• FES-TE SOCI!

Soci Personal

Nom*

Cognoms*

Adreça*

Població*

Codi Postal*

Telèfon*

Correu Electrònic*

Compte Corrent*

DNI*

*Tots els camps són obligatoris.

Quota anual: General, 25€

Soci Institucional

Nom*

NIF*

Responsable*

Adreça*

Població*

Codi Postal*

Telèfon*

Correu Electrònic*

Compte Corrent*

*Tots els camps són obligatoris.

Quota anual: General, 75€

Soci Familiar

Nom*

Cognoms*


Nom conjugue

Nom fill 1

Edat fill 1


Nom fill 2

Edat fill 2


Nom fill 3

Edat fill 3


Adreça*

Població*

Codi Postal*


Telèfon*

Correu Electrònic*


Telèfon conjugue

Correu Electrònic conjugue


Compte Corrent*

DNI*

*Tots els camps són obligatoris.

Quota anual: General, 35€