Diumenge 27 de febrer es va dur a terme l’Assemblea General de Socis d’enguany, amb una assistència de 22 persones.

Seguint l’ordre del dia, en primer lloc es van aprovar les actes de les dues assemblees fetes al llarg del 2021, General Ordinària del 24 d’abril i General Extraordinària del 25 de setembre. Tot seguit es va presentar el resum de les activitats realitzades durant  l’any 2021 i es va aprovar la liquidació del pressupost, balanç i comptes d’aquest mateix exercici.

Pel que fa al 2022, es va informar de les activitats previstes per a enguany i es va aprovar la proposta de pressupost corresponent.

Finalment, es van ratificar els càrrecs de la Junta Directiva i l’acord pres en l’Assemblea General Extraordinària del 25 de setembre de 2021, i es va obrir un breu torn de paraules.