Pla Director del Monestir de Sant Esteve de Banyoles

Dissabte passat, 25 de febrer, es va presentar a l’Arxiu Comarcal el Pla Director del Monestir de Sant Esteve de Banyoles, realitzat per l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural per encàrrec de l’Ajuntament de Banyoles.

És una visió ambiciosa però en consonància amb el valor històric-patrimonial que té aquest espai, bressol de la ciutat de Banyoles. El Pla director s’emmarca en el conjunt del Monestir: l’església, el claustre i els seus entorns, l’horta de l’abat, la casa d’espiritualitat i els jardins interiors. El Pla recomana  fer-ne un eix històric-cultural obert a la ciutat.

Proposa adequar l’espai església – claustre i dependències adjacents com a àmbits museïtzats per posar en valor l’arqueta, el retaule de la Mare de Déu de l’Escala, el lapidari i altres elements artístics a la vegada que espais culturals. Planteja igualment convertir els jardins interiors (on es van trobar restes de l’antiga muralla i altres elements arqueològics) en jardins oberts al públic i que servissin d’articulació amb el sota monestir.

Són plantejaments ambiciosos i engrescadors que el Centre d’Estudis recolza del tot, Volem manifestar tot el nostre suport a l’Ajuntament en el camí de fer-ho realitat. Sabem que no és un camí fàcil. Perquè fer-ho realitat vol dir pactar amb la propietat (el bisbat), fer les modificacions pertinents al Pla especial, etc., però no fer-ho seria molt greu per a la ciutat i per a la nostra riquesa patrimonial.

A la biblioteca del Centre tindrem imprès el document i si us interessa podeu venir a consultar-lo en horari de secretaria.