Assemblea General Ordinària de Socis 2023

Dissabte 18 de febrer es va dur a terme l’Assemblea General Ordinària de Socis d’enguany, amb l’assistència de 29 persones.

Seguint l’ordre del dia tramès prèviament als socis, en primer lloc es va aprovar l’acta de l’assemblea de l’any 2022, feta el dia 27 de febrer. Tot seguit es va presentar el resum de les activitats realitzades durant l’any 2022 i es va aprovar la liquidació del pressupost, balanç i comptes d’aquest mateix exercici.

Pel que fa al 2023, es van explicar les activitats previstes per a enguany i es va aprovar la proposta de pressupost per poder dur-les endavant.

Després d’informar els assistents sobre la composició actual de la Junta Directiva, i abans d’obrir el torn de paraules que tancaria l’assemblea, la presidenta va remarcar els tres objectius principals del Centre d’Estudis per al 2023. Primer, seguir vetllant pel Patrimoni de la comarca; segon, mirar d’ampliar el nombre d’associats de l’entitat i tercer, continuar treballant per aconseguir que Can Gussinyer arribi a ser la seu del Centre.