L’educació a Catalunya, avui. Una mirada als reptes de país

El divendres dia 10 de novembre i dins el Cicle “Els divendres, parlem” l’Albert Bayot, pedagog, molt conegut a la nostra comarca per haver estat durant uns quants anys director de l’Institut Brugulat, després delegat d’ensenyament  i actualment director de l’Institut de Sarrià de Ter. El tema de la xerrada va ser “L’educació a Catalunya, avui. Una mirada als reptes de país”

L’autor va fer una valoració dels problemas més greus que condicionen l’educació dels nostres infants i joves i, fins i tot, dels adults, ja que com va dir, és una qüestió d’una importància cabdal perquè sobrepassa l’àmbit estrictament educatiu. Allò que estem fent ara repercutirà en el futur i afectarà tota la societat.

Malgrat ennumerar una sèrie de problemes que afecten les nostres aules i al sistema educatiu el seu plantejament va ser positiu i va exposar un conjunt de propostes per encarar el futur.

  • Educar a través de l’ensenyament de les àrees i les matèries que ens indiquen els currículums.
  • Tenir clares quines són les bases de l’aprenentatge: llegir, parlar, escriure i pensar.
  • Organitzar bé l’estructura educativa del país: lideratges compartits, delegacions, corresponsabilitat, paper de cada administració,
  • Quin paper han de tenir els agents d’educació no formal i què en fem de l’educació informal
  • La importància de la formació dels docents: inicial i
  • La reflexió pedagògica: informar-nos, formar-nos, parlar, assajar, debatre i documentar
  • Defensar el paper de la llengua catalana i el respecte per totes les llengües als centres educatius
  • Vetllar pel progrés conjunt de l’alumnat: cap alumne pot marxar del sistema
  • Defensar l’esforç, la perseverança, l’espera

Com va dir, és convenient tenir una mirada llarga i tan completa com sigui possible per tal d’exigir els canvis que siguin necessaris i poder garantir un futur socialment millor per a Catalunya.