El dissabte 20 de setembre de 2014 va començar el curs «El Nostre Patrimoni Geològic» organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals, en col·laboració amb Astrobanyoles. Salvador Sarquella, que és alhora el coordinador del curs, va explicar de què tractaran les sis sessions dobles de xerrada i sortida, que ens faran recórrer les terrasses del Fluvià, els guixos de Beuda i de l’Arn, la conca lacustre de Banyoles, la Vall de Llèmana i la serra de Cabrera entre d’altres, per acabar amb una sortida de fi de curs a les mines de carbó de Fígols i l’aflorament de Fumanya, amb les seves 35.000 petjades de dinosaures.

Ja centrats en la sessió, Salvador Sarquella va ressaltar la diferència entre relleu i paisatge, aclarint que aquest inclou els éssers vius, va parlar de les roques, que fins i tot poden ser líquides, com per exemple el petroli, de que només les de tipus sedimentari poden contenir fòssils, si bé les pissarres poden tenir-ne també en alguns casos. Les roques estan formades per minerals, caracteritzats per tenir els seus àtoms en una disposició ordenada i perfectament definida, segons set sistemes cristal·lins. Va fer una reflexió: «les roques contenen la memòria del planeta» i mitjançant els mètodes de detecció (estratigràfics, estudi dels fòssils, estudi del magnetisme, . . .) podem «llegir» aquesta memòria.

La primera sessió va acabar amb l’anunci de la segona, el dissabte 4 d’octubre, en la que l’arquitecte Fernando Ramos parlarà de les roques com a recurs arquitectònic i que es completarà amb la sortida de diumenge 5 al matí, per observar les roques que formen alguns dels edificis de Banyoles.

Els assistents van agrair a Salvador Sarquella la seva xerrada i el muntatge d’aquest curs que, a més del seu indubtable interès, ens farà veure les roques com un valor més del nostre patrimoni.