El diumenge 28 es començà visitant una selecció de fòssils del fons del Museu Darder. S´havien exposat sobre unes taules, al voltant de les quals van seure els 35 assistents. La conservadora Georgina Gratacós i Salvador Sarquella, varen explicar els aspectes taxonòmics, tafonòmics i d´origen dels diferents fòssils i posteriorment es facilità un actiu col.loqui entre els assistents. Per acabar, en grups reduïts, es va visitar el magatzem del museu

Després ens dirigírem al Museu Arqueològic. Davant de l´edifici, la conservadora Andrea Ferrer, ens explicà els espais i els usos de les diferents dependències. A la sala permanent d´exposició paleontològica, el Dr. Julià Maroto ens va fer una detallada explicació dels exemplars exposats : la Geologia dels jaciments, els Paleoambients i la Taxonomia dels fòssils. A continuació ens dirigírem a les plantes superiors, visitant els diferents espais (despatxos, biblioteca, sala d´investigadors i magatzem. També s´havia fet una selecció de fòssils dels diferents jaciments de la comarca que ens explicaren l’Andrea Ferrer i el Dr. Julià Marato. A continuació s´inicià un actiu col.loqui amb els assistents.

Va ser un interessant i intens repàs pràctic de 4 hores sobre fòssils de la comarca.