La cinquena conferència va tenir lloc divendres 19 de gener i va anar a càrrec del professor Ferran Gadea i Gambús.

El professor, especialista en Joan Salvat-Papasseit (1894-1924), va iniciar el seu discurs centrant-se en la singularitat d’aquest poeta, vinculat a l´avantguarda, pel seu esperit de revolta, combat i lluita, però també pel vessant amorós i eròtic de la seva poesia. Per Gadea, Salvat és avantguardista perquè és revolucionari. Definí el poeta entre el formalisme i la ruptura i el considerà un clàssic molt musicat (des de Toldrà a la Nova Cançó) , i un poeta que ens parlà de la pròpia experiència.

Després d´aquesta presentació desenvolupà els següents aspectes de la trajectòria salvatiana:

  • La síntesi biogràfica. El naixement a Barcelona el 1984 i l´estada de cinc anys a “el Asilo Naval”, després de la mort del seu pare, que el vinculà amb el seu univers mariner (fet que li proporcionà temes recurrents com el mar, el far, les gavines, … i mites com “pirata d´amor” i altres).
  • La importància dels amics i del treball a les “Galeries Laietanes” en la formació autodidacta de Salvat que el portà al coneixement dels moviments avantguardistes europeus a través de lectures i col.laboracions periodístiques.
  • La seva actitud de denúncia de l´explotació humana. Salvat s’autodefiní com a “dolorit, cristià i socialista”. Evolucionà cap a l´anarquisme, però fou sobretot un “vitalista” i un “regeneracionista”.
  • L´adopció de la revolució de l´escriptura avantguardista: les paraules en llibertat, les diferents tipografies i la manca de signes de puntuació, però combinà aquests principis estètics amb elements de la tradició i la cançó popular. Aquesta ruptura formal es manifestà en Poemes en ondes hertzianes (1919) en què es fa ressò del cubisme i el futurisme.

El professor analitzà alguns cal.ligrames com: Les formigues i Plànol. També va posar de manifest que en el poemari L´irradiador del port i les gavines els temes predominants són: l´amor, la revolució, el maquinisme, el vitalisme i les gestes.

Va finalitzar la seva exposició comentant El poema de la rosa als llavis. Un poemari d´amor amb un tractament nou de l´erotisme , i analitzà el poema Dona´m la mà, com a exemple de poesia de cançoner tradicional dins un recull rupturista, demostrant que Salvat va saber combinar les dues estètiques en un poema de gran bellesa i sensibilitat.

Una conferència magnífica en què el professor Ferran Gadea va tornar a demostrar els seus coneixements i dots comunicatius per interessar els més de 100 assistents, amb molt d´ alumnat de batxillerat, que omplia la sala del Museu Darder.