La tercera conferència del curs Art i Lletres al segle XX va tenir lloc divendres 14 de desembre. El professsor Ferran Martínez i Sancho ens va parlar de les “Avantguardes del segle XX”. El subtítol de la conferència “La Màgia dels objectes, res és brossa a can Brossa”, ens indicava que el poeta Joan Brossa seria un dels eixos de la seva dissertació.

En primer lloc ens va situar a la segona meitat del segle XIX quan emergeix la burgesia com a classe social ,que incorpora l´art amb un valor decoratiu i com a objecte d´ostentació. Per altra part , destacà que l´artista reaccionà i reclamà la seva individualitat i la seva autonomia, defugint sovint de la mercantilització. Va aparèixer la necessitat de ser original, condició indispensable per afermar la individualitat.

En l´art pictòric, Manet i els impressionistes francesos acceleraren aquest procés. La temàtica deixà de ser el més important i l´art prengué una dimensió més global. Els artistes s´aplegaren en tertúlies (cerveseries, cafès i altres espais) reservades a la pràctica de l´Art.

Un altre aspecte que va fer evolucionar el concepte artístic van ser els esdeveniments socials de principis del segle XX, sobretot la Primera Guerra Mundial de 1914. També en els anys 20-30 la Revolució soviètica i els feixismes influïren i van fer emergir la cultura proletària i la cultura de masses.

En aquest context va aparèixer el 1916 a Zuric la “Taverna Artística Voltaire”, un cabaret que reuní intel.lectuals i artistes i va ser el motor de canvi i evolució de totes les formes d´expressió: fotografia, pintura, escultura, literatura, etc. Promogut per Marcel SLODI (1892-Auschwitz 1943), s´hi reuniren noms tan significatius com: Modigliani (1884-1920), Picasso (1881-1973), August Macke (1887-1914), Marcel Janko (1895-1984) i altres, destacant Tristan Tzara (1896-1963) i Francis Picabia (1879-1953) que van donar nom a un nou moviment anomenat “Dadaisme”. Aquest, juntament amb altres “-ismes”, impulsà l´Avantguarda europea.

A casa nostra Joan BROSSA (1919-1998), format en aquestes Avantguardes literàries, plàstiques i escèniques, desenvolupà un Art basat en “l´automatisme psíquic en estat pur” (en una definició del surrrealisme). Hi tingueren molta influència els seus contactes amb intel.lectuals, que li aportaren l´esperit artístic modern, com el poeta Josep Vicenç Foix, el galerista Joan Prats i el pintor Joan Miró.

El professor Ferran Martínez ens mostrà i analitzà exemples de l´obra de Joan Brossa : un dels seus primers “objectes artístics” “Escorça” (1943), “poemes experimentals”, “poemes visuals”, “poemes objecte” i altres. També presentà el poeta com a creador d´imatges amb fragments de paraules, fent-se ressò del moviment “Lletrisme” i prenent la lletra A com a inicial del llenguatge i de l´alfabet.

Va ser una lliçó d´Avantguardisme , moviment que a nivell europeu tingué repercussió a Catalunya i que va canviar el concepte d´Art.

Agraïm, un cop més, la participació dels nostres conferenciants en el curs i també del nombrós públic assistent , que segueix omplint la sala de conferències.