La setena i última conferència d´aquest curs ART I LLETRES AL SEGLE XX va tenir lloc divendres 26 d´abril.

El professor i escriptor Josep Navarro i Santaeulàlia va ser l´encarregat d´impartir-la i va estar dedicada al poeta Gabriel Ferrater.

A mode d´introducció ressaltà el valor innovador de la seva obra poètica pel que suposà de trencament amb els esquemes tradicionals, així com pel mestratge que Ferrater exercí, i continua fent-ho, en els poetes que el succeïren. I és que, el seu primer llibre de poemes “Da nuces pueris” (1960) suposà una sorpresa en el món literari per la seva novetat, no solament per la utilització del llenguatge, sinó també per la forma poètica.

Després d´unes breus dades biogràfiques del poeta:

 • Naixement a Reus el 1922.

 • Anys de residència a Bordeus de 1938 a 1941.

 • Retorn a Barcelona i estudis de Ciències Exactes (que no acabà) i de Filologia.

 • Suïcidi del pare, el 1951.

 • Influència del cercle d´amics i intel.lectuals com: Gil de Biedma, J.M.Castellet, C.Barral, Vargas Llosa,…

 • Darrers anys de la seva vida en què treballà en el camp de la Lingüística i fou professor universitari.

 • El suïcidi, abans de complir els cinquanta anys, el 1972.

Josep Navarro se centrà en el comentari i anàlisi de la seva obra, que escrigué entre 1958 i 1967, la qual qualificà com “La revolta poètica de Ferrater”, ja que es tractava de fer una poesia trencadora que volia alçar-se contra l´autoritat establerta. Aquesta es recull en el següents volums:

 • Da nuces pueris” (1960).

 • Menja´t una cama” (1962).

 • Teoria dels cossos” (1966).

 • Les dones i els dies” (1968) (recull final).

Els comentaris s´iniciaren amb els primers versos del poema “In memoriam” on ja s´observen els trets que definiran les seves característiques:

 • La introducció d´aspectes de la vida quotidiana (com els seus records de la guerra civil).

 • L´aparició del “jo poètic” sincer (se´l considera iniciador de la “poesia de l´experiència”).

 • La no utilització d´un llenguatge poètic altisonant, sinó de to col.loquial proper a la prosa.

 • Una poesia de “foc i gel” que conté paral.lelismes amb Ausiàs March i que com va dir J.M.Castellet “cerca l´expressió de l´experiència moral”.

Seguí amb l´anàlisi d´altres poemes com: “El distret”, “Un pas insegur”, “Mala memòria” i alguns de temàtica amorosa (molts d´ells dedicats a Helena Valentí) com “Cambra de tardor”, “Posseït”, “Ídols”, “Úter”, “El mutilat” i “El ponent excessiu”.

Acabà la conferència recordant els últims anys de la vida del poeta i sintetitzant el seu llegat innovador i la importància del seu mestratge.

Volem agrair la col.laboració de Josep Navarro, que un cop més ha participat amb una magnífica conferència en els cursos de literatura. També a tots els altres conferenciants que hi han intervingut, així com els que heu seguit aquest curs amb la vostra assistència incondicional.