El dissabte 21 de desembre de 2019, Salvador Sarquella i Canals, biòleg i coordinador del curs “El Nostre Patrimoni Geològic” -sisena edició- , ens oferí la 1ª conferència del curs 2019-2010,  “Geologia en imatges fotogràfiques II”.

En el 3er curs del Nostre Patrimoni Geològic, el 17 de desembre de 2016, es realitzà la primera sessió de Geologia en imatges fotogràfiques I. La sessió d’enguany es va presentar amb el mateix disseny però amb imatges diferents.

En la introducció es va fer una breu presentació per il·lustrar que en l’arquitectura i les arts (especialment en l’escultura, les arts decoratives, orfebreria i joieria), s’utilitzen materials geològics – minerals i roques – i que sovint passa desapercebuda la seva naturalesa quan s’observa l’obra arquitectònica i la d’art. S’anuncià que en una propera conferència s’analitzarien els materials utilitzats per a la seva elaboració. Durant l’actual presentació, ja es varen analitzar algunes imatges que en feien referència.

A continuació, els continguts de la intervenció van ser :

    1. Explicació dels conceptes relleu i paisatge.
    1. Explicació dels conceptes mineral i roca.
    1. Anàlisi del cicle de les roques i de les energies que hi estan involucrades, així com els processos geològics que es produeixen i les roques que s´originen.
    1. estructura i la textura dels diferents tipus de roques.
    1. El gruix de la conferència va consistir en la presentació d’imatges – de diferent escala – de roques sedimentàries, roques metamòrfiques i roques magmàtiques de diferents indrets del món, en les quals s’analitzà : els processos de formació, la seva estructura i textura, els modelats originats per l’acció dels processos geològics, l’afectació per falles i plecs i la utilització com a recurs arquitectònic i artístic.

 

La presentació exclusivament amb imatges va facilitar d’una manera clara i amena, la comprensió dels continguts explicats tal com ho va manifestar el públic assistent.