XXII Col·loqui de Tardor: Pere Alsius i Torrent (1839-1915). Un farmacèutic entre la Renaixença literària i la científica

Des del 1993 el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles ve celebrant conjuntament amb la Universitat de Girona aquests col·loquis de tardor procurant buscar un tema que el lligui amb la nostra comarca del Pla de l’Estany. En aquesta ocasió el nexe es va trobar amb el centenari de la mort d’en Pere Alsius, farmacèutic a la nostra vila i reconegut com descobridor de la mandíbula de Banyoles el 1887.

El Col·loqui va oferir una roda de premsa el mateix dia del centenari de la seva defunció, el 20 de febrer, com presentació pública de l’acte. De forma paral·lela al Col·loqui es van fer altre sèrie d’activitats com una exposició sobre les seves diverses facetes, com farmacèutic, paleontòleg, folklorista, etnògraf, geòleg o historiador, la qual es va dur a terme a can Paulí (Museu Arqueològic de Banyoles) entre el desembre de 2015 fins a gener del 2016 i que la mateixa família Alsius va proveir amb molt material utilitzat pel seu avantpassat en els seus treballs.

També es va aprofitar per a editar per primer cop un llibre inèdit  El magdelénico en la provincia de Gerona que el propi Alsius va escriure el 1907. La transcripció i els comentaris del llibre van a càrrec del prehistoriador Narcís Soler, professor a la UdG. Igualment l’historiador David Masgrau va inventariar els 154 llibres i 958 documents d’Alsius –des de fotos fins a correspondència, passant per dibuixos i anotacions científiques– que s’han conservat fins a l’actualitat.

En quant al propi Col·loqui es va inaugurar tal com estava previst el dia divendres dia 20 de novembre amb la conferència inaugural del Dr. Josep M. Camarasa (Fundació Carlos Faust de Blanes i Institut d’Estudis Catalans) sobre Ciència acadèmica i ciència extraacadèmica a la Catalunya de la Renaixença. En aquest acte es va aprofitar per a fer la presentació oficial del llibre esmentat. L’acte va comptar amb la presència d’unes 80 persones i es va realitzar al Museu Darder.

Al llarg de tot el dissabte es van presentar un total de vuit ponències, per diverses personalitats acadèmiques que es detallen en el tríptic adjunt i que es detallen en els propis resums de les ponències que es van entregar prèviament a tots els 60 assistents.

El diumenge 21 es va fer la clausura amb la conferència Parecidas diferencias: el cultivo de la historia natural en Cataluña y España en el periodo de entresiglos pel Dr. Santos Casado de Otaola (Universidad Autónoma de Madrid).

Posteriorment els assistents van poder assistir a la inauguració de la ja esmentada exposició sobre Pere Alsius i Torrent, un farmacèutic de la Renaixença, on es va exposar l’original de la mandíbula neandertal de Banyoles.