XII Assemblea d’estudis: El territori de Besalú abans del comtat

Els Amics de Besalú i el seu comtat han preparant pels propers 4 i 5 de novembre la XII Assemblea d’estudis que durà per títol El territori de Besalú abans del comtat. L’àmbit territorial, per tant, abastarà, de forma més o menys completa, les comarques de la Garrotxa, el Pla de l’Estany, la Cerdanya i l’Alt Empordà.

A banda de les comunicacions, hi hauran tres ponències, que són:

Divendres a les 16:30. Josep Burch i Rius, professor de la Universitat de Girona. El món ibèric. De la formació a la integració al model romà (segles VI-I aC)

Dissabte a les 10:00. Josep Maria Nolla i Brufau, professor de la Universitat de Girona. L’època romana. Romanització, conquesta i explotació del territori (segle II aC-V dC)

Dissabte a les 16:30. Pere Castanyer i Masoliver, arqueòleg-conservador del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries. Període tardoromà i visigot, fins a la formació del comtat (segle V-IX).

L’assistència a les ponències és gratuïta

Si us voleu inscriure o bé si voleu més informació:

http://www.amicsdebesalu.cat/activity/show?id=44