El dissabte 27 de gener de 2024, el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles va iniciar un nou cicle de sortides culturals, amb una visita al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya (CRBMC), a Valldoreix.

Aquest  Centre de Restauració és el continuador de la tasca iniciada l’any 1932 per la Generalitat republicana, que va continuar durant la postguerra i que va donar pas a la creació, el 1980, de la Secció de Conservació, Restauració i Instal·lacions, que es va instal·lar al monestir de Sant Cugat del Vallès i que es va transformar, el 1987, en el Servei de Restauració de Béns Mobles. Més tard, el 2003 es va inaugurar la nova seu, construïda en un terreny cedit per l’Ajuntament de Sant Cugat. Es tracta d’un gran edifici (4.000 m2), especialment dissenyat per donar resposta a les necessitats actuals dels serveis de restauració.

La visita, guiada per Pere Rovira, especialista en restauració de pintura mural i escultura sobre pedra, ens va permetre veure les instal·lacions del servei, segons les diferents especialitats de restauració: materials arqueològics i paleontològics, pintura mural, escultura i pintura sobre pedra, escultura i pintura sobre fusta, pintura sobre tela, fusteria, obra gràfica i fotografia, vidre i metall, paper i moltes altres. Vam poder veure també els serveis tècnics i científics necessaris per a les tasques de restauració: la fotografia científica, que documenta les diverses etapes del procés d’una obra; el laboratori d’anàlisis fisicoquímiques, que determina els diferents components d’una obra; la radiografia, que permet examinar les obres amb RX; i l’anòxia, un espai on es crea una atmosfera inerta que elimina tota mena d’insectes i microorganismes.

Va ser, en resum, una visita de gran interès, que va evidenciar que el CRBMC és un servei d’un gran nivell científic, que promou la conservació i restauració del nostre patrimoni cultural moble, i també dels elements històrics, arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble, garantint el rigor i la qualitat de les intervencions. Esperem que ben aviat, superats tots els entrebancs actuals, el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya pugui actuar per restaurar i protegir les pintures medievals de la Casa dels Lleons de Banyoles, frenant el seu lamentable procés de degradació.

La sortida, que va ser una matinal, va ser seguida per 17 persones, la gran majoria socis del Centre d’Estudis.