Divendres 17 de novembre tingué lloc la tercera conferència del curs de literatura catalana: La novel.la modernista. Víctor Català i Solitud.

El professor Jaume Vila fou l´encarregat d´impartir la conferència.

Inicià la seva exposició contextualitzant la producció narrativa entre 1901-1905, uns anys de gran renovació, amb l´aparició de nous models, sobretot per la crisi del model narratiu realista-naturalista i la influència del Simbolisme i el Decadentisme. Aquests nous models passen per expressar la subjectivitat de l´artista, fet que suposa una anàlisi introspectiva i el reflex d´un món interior dels personatges.

També les tècniques narratives s´innoven, tenint en compte que el paisatge i la natura, que tindran molt protagonisme, són la projecció del món interior dels personatges. Es renova el llenguatge i es fa present l´ús dels símbols.

El professor se centrà en les novel.les de marc rural de les quals destacà:

La figura de Raimon Casellas (que parlà del “realisme paradòxic”).

La importància de l´espai, que s´utilitzà per mostrar les tensions entre l´individu i l´entorn.

El reflex de la dualitat de l´ésser humà i l´escissió entre matèria i esperit.

La influència de la filosofia de Nietzsche en el conjunt de la narrativa modernista.

A continuació ens parlà de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, que va definir com “una dona que va voler escriure i ser lliure”. D’aquesta gran novel.lista destacà la seva biografia (1869-1966), la seva formació autodidacta i l´adopció del pseudònim masculí, després de l´escàndol que es produí per la narració premiada La Infanticida.

De l´obra de Víctor Català, agrupada en les diverses etapes destacà, entre altres:

  • Drames Rurals (1902).
  • Ombrívoles (1904).
  • Caires vius (1907)
  • Un film (3000 metres) (1919)
  • Vida mòlta (1950)
  • Jubileu (1951)

Solitud (1905)

La magna novel.la de l´autora, publicada per entregues a la revista Joventut, considerada novel.la universal i polièdrica, que admet múltiples interpretacions:

Novel.la iniciàtica.

Síntesi i compendi de la temàtica de la novel.la modernista.

Novel.la psicològica, que planteja la problemàtica de la dona a través d´elements realistes, simbòlics o psicoanalítics, amb connotacions eròtiques.

La protagonaista, la Mila, s´enfronta al “Cosmos” (la Natura, el Montgrí).

La novel.la és un viatge iniciàtic, simbolitzat per l´ascens i el descens de la muntanya per part de la Mila, que aconseguirà el seu objectiu (alliberar-se) a partir de dues experiències traumàtiques : la mort del Pastor i la seva violació.

Al final de la novel.la “la Solitud” no és externa, és interior, un cop la Mila ha pres la seva primera decisió lliure: abandonar la muntanya i el marit i assumir la seva solitud.

L´ expectativa que genera aquesta obra de Víctor Català , un segle després de la seva publicació, es va manifestar amb una sala del Museu Darder plena i sobrepassant la seva capacitat. La conferència de Jaume Vila, magnífica, va satisfer del tot l´interès inicial.