El dimarts 5 de novembre va tenir lloc la segona xerrada del cicle “Mirar la pintura: sentir i analitzar”, a càrrec de Toni Sellarès. El seu contingut, com el de la primera xerrada i el de les tres xerrades encara pendents,  va ser molt visual i amb un conjunt ampli de pintures d’exemple.

La xerrada va començar amb el recordatori d’algunes obres, ja presentades a la xerrada anterior, que mostren com el fet de mirar una pintura pot afectar les nostres emocions i sentiments.

A continuació es van introduir les tècniques formals que es fan servir per a analitzar una pintura. L’anàlisi formal és la descripció de la disposició i funció dels diferents elements visuals d’una pintura, independentment del contingut, context i impacte emocional de l’obra. Descriu les propietats visuals d’una obra de manera sistemàtica, fent servir un conjunt establert de termes i conceptes. L’anàlisi formal també és important per entendre l’art en el seu context històric, perquè les propietats visuals de les obres, tant figuratives com abstractes, realitzades pels artistes que treballen en un mateix lloc i temps solen tenir característiques comunes: l’estil.

Finalment es van introduir els elements i principis de l’art. Els vuit elements de l’art són els components bàsics de la creació pictòrica. Es van presentar exemples detallats de cinc elements: punt, línia, figura, sòlid i espai positiu/negatiu. També es va comentar la importància dels altres tres elements: color, valor i textura. Els vuit principis de l’art es refereixen a la manera en què els elements de l’art s’organitzen en una pintura. Influeixen principalment en la composició de l’obra. Es va presentar exemples de tres principis: èmfasi, equilibri i proporció. La resta de principis: ritme, moviment, varietat, unitat i harmonia es veuran a la propera xerrada.