Les conferències del Centre d’Estudis: 600 anys del Compromís de Casp (Rosa Lluch, sòcia del CECB i professora de la Universitat de Barcelona)