En la mort de Joaquim Garriga

El dia 20 de juliol de 2018 va morir Joaquim Garriga i Riera (Malgrat de Mar, 1945), doctor en història de l’art i catedràtic emèrit d’Història de l’Art Modern a la Universitat de Girona. Va ser un gran professor, que ha deixat molt bon record entre els seus alumnes. Va ser també un investigador actiu, amb una recerca centrada sobretot en l’art renaixentista a Itàlia i a Catalunya i amb una atenció especial als procediments de representació perspectiva (va dedicar la seva tesi doctoral, defensada el 1990, precisament a Qüestions de perspectiva en la pintura hispànica del segle xvi). Va dirigir el grup de recerca «Història de l’art del Renaixement i del Barroc» de la Universitat de Girona. Va ser membre de l’Institut d’Estudis Catalans i d’altres institucions científiques. És autor de diverses obres sobre temes de la seva especialitat, com, per exemple, el volum dedicat al Renaixement en la Història de l’art català (1986) i nombrosos articles publicats a Serra d’Or, Revista de Girona, Butlletí de l’Institut d’Estudis Catalans, Revista de Catalunya i moltes altres revistes. Ha col·laborat en moltes obres col·lectives sobre el patrimoni artístic català. Però per sobre de tot el recordarem per ser una bona persona, amable, generosa i cordial. Va col·laborar desinteressadament en el curs d’història de Catalunya que va organitzar el Centre d’Estudis, amb una memorable conferència, el 14 de novembre de 2014, sobre aspectes artístics del segles XVI i XVII a Catalunya.

El Centre d’Estudis expressa el seu condol a la seva muller, la nostra consòcia Gemma Rigau, i a tota la seva família.