El vulcanisme a les Illes Canàries i a la Garrotxa

El divendres 8 d’octubre de 2021, Salvador Sarquella realitzà una exposició sobre el vulcanisme a les Illes Canàries i a la Garrotxa.

La recent erupció del volcà Cumbre Vieja de l’illa de La Palma ha motivat l’interès pel vulcanisme i per això es va creure oportú repetir –actualitzada- la conferència que es va fer el dissabte 19 de desembre de 2015 en el marc del 2n curs de Patrimoni Geològic (2015-2016) sobre el vulcanisme a les illes Canàries i a la Garrotxa. El principal objectiu de la conferència va ser diferenciar l’origen geològic dels dos vulcanismes i els riscos que s’hi poden originar.

S’inicià amb l’explicació de les dues formes de transmissió de la calor a l’interior de la Terra, responsables d’originar els corrents de convecció a l’Astenosfera i que provoquen els moviments de la Litosfera determinants de  la Tectònica de plaques.

En el marc de la teoria de la Tectònica de plaques, es situà l´origen de les illes Canàries i del Camp volcànic de la Garrotxa (fent referència també a altres zones volcàniques de Catalunya i que es visitaren durant els cursos de Patrimoni Geològic).

Les illes Canàries estan associades a l’activitat d’uns punts calents de la placa africana. Aquesta placa es desplaça cap a l’est des de la dorsal centre-atlàntica. Aquests punts calents han originat des fa uns 70 milions anys una successió d’illes a la zona de les Canàries que han presentat, i presenten, activitat volcànica. El moviment de la placa ha determinat que les illes de Lanzarote i Fuerteventura siguint les més antigues geològicament i presentin molta menys activitat que les illes de El Hierro i La Palma, encara molt actives.

El Camp Volcànic de la Garrotxa s’originà per les distensions que provocaren una fossa tectònica fa uns 400.000 anys en les fases finals i menys actives de l’orogènia alpina. Per les fisures de la fossa tectònica ascendiren els magmes que originaren les estructures volcàniques. L’ultima activitat volcànica es produí aproximadament fa 13.000 anys.

La conferència es completà amb l’explicació dels diferents mecanismes eruptius, les estructures volcàniques i les seves repercussions geogràfiques i geològiques així com el que implica conviure amb el risc, especialment geològic i volcànic.