El dissabte 24 de febrer la doctora Raquel Robles, paleontòloga i documentalista del Museu de Ciències Naturals de Barcelona ens oferí la conferència “Foraminífers: el que no veuen els ulls”, títol que fa referència al tamany d´aquests microfòssils, tot i que també n´existeixen en els ecosistemes aquàtics actuals.

Els continguts de la seva intervenció van ser :

  • Definició i classificació del grup amb il.lustracions de la seva estructura unicel.lular, destacant la seva closca carbonatada com a estructura significativa.

  • Formació i explicació dels quatre tipus de closques carbonatades.

  • Comentaris sobre la seva mida, que oscil.la entre poques micres a més de 10 cm , tot i la seva estructura unicel.lular.

  • Hàbitat dels foraminífers : tots ells aquàtics i bentònics o planctònics.

  • Reproducció i cicle dels foraminífers : sexual i asexual . Ens comentà també la formació i creixement de l´embrió i el dimorfisme dels individus adults.

  • Registre fòssil: els foraminífers més antics estan situats a l´ inici del Sistema Cambrià, fa uns 540 milions d´anys.

  • Treball dels micropaleontòlegs. Ens explicà com es treballa en el camp i en el laboratori. En el primer ens parlà dels mostreigs en els afloraments i en els pous i sondejos i en el segon, com es preparen les mostres per obtenir làmines fines per poder-les observar amb la lupa binocular i en els microscopis (òptic i electrònic). Ho il.lustrà amb magnífiques imatges.

  • Importància i utilitat en la taxonomia, bioestratigrafia, paleoecologia, paleogeografia i també per a la indústria petrolera.

  • Foraminífers al nostre entorn. S´extengué especialment en el grup dels Nummulites ja que l´ abundant presència en els afloraments els fa molt coneguts. Estan datats a l´Eocè (56 a 34 m.a.). Situà les plataformes marines d´aquesta època on vivien en grans acumulacions a les zones que avui són Catalunya. Va explicar la seva estructura, reproducció, classificació i altres foraminífers que es troben amb ells, amb imatges molt clares i entenedores.

En acabar la conferència es va iniciar un intens col.loqui que demostrà l´interès, i també el coneixement, que tenien els assistents sobre els Nummulites, estimulat per la clara i entenedora conferència que ens va oferir la doctora Raquel Robles.