El dissabte 28 d´abril el  doctor Àngel Galobart, paleontòleg, cap del grup d´investigació del Mesozoic de l´Institut Català de Paleontologia i director del Museu de la Conca Deià i de l´Espai Dinosfera de Coll de Nargó, ens oferí la conferència “Paleontologia dels Rèptils”.

El conferenciant va estar vinculat des del principi de les excavacions sistemàtiques, amb metodologia científica, del jaciment d´Incarcal (Crespià) i sobre el que va fer la seva tesi “Aspectes tafonòmics, paleoecològics i sistemàtics del jaciment d´Incarcal del Pleistocè inferior”.

Els continguts de la seva intervenció van ser :

 • La diversitat de la vida animal. Repàs de l´origen de la vida i de la diversitat del món animal, fent comentaris de les següents dates representatives : 4.600 m.a. (formació de la Terra), 570 m.a. (a partir d´aquest moment, gran “explosió” i diversificació de la vida), 500 m.a. (origen dels vertebrats) i 200 m.a. (origen dels mamífers).

Realitzà comentaris sobre la distribució temporal de les classes de vertebrats i sobre el cladograma dels seus grups monofilètics, destacant la relació filètica entre Rèptils, Mamífers i Aus.

 • La vida multicel.lular. Destacà la producció, la toxicitat i la utilització de l´oxigen com un factor determinant en l´origen de la vida unicel.lular i pluricel.lular.
 • Moviments dels continents i les glaciacions. Comentà els seus efectes en l´evolució i distribució dels éssers vius.

 

 • Biologia dels Rèptils. Sobre aquest aspecte ens va parlar de :
  • Relació de la reproducció dels Rèptils en el medi aquàtic i l´adquisició de la capacitat per sobreviure en el medi aeri.
  • Per respondre a la pregunta “què és un Rèptil ?”, comentà els aspectes generals d´aquest grup.
  • Relació evolutiva i estructural entre Rèptil i Ocell. Destacà que hi ha Rèptils més emparentats amb els Ocells que amb altres Rèptils.
  • Grups de Rèptils actuals.

 

 • Evolució de la vida durant les Eres geològiques, des del Cambrià fins a l´actualitat.

El Dr. Galobart va fer una síntesi general dels principals fets evolutius que s´han anat succeint des del Cambrià fins a l´actualitat. Entre ells : possibles ancestres dels Vertebrats, aparició de l´esquelet i de la simetria bilateral, salts evolutius importants, moments d´origen de molta diversitat biològica, evolució de les Plantes des dels medis aquàtics als medis aeris, relació evolutiva entre Peixos, Amfibis i Rèptils, criteris per classificar els primers fòssils de Rèptils i diferenciar-los dels dels Amfibis, origen i significat de l´ou amniota i d´altres fets biològics (escates i orina quasi sòlida) en l´evolució dels Rèptils, origen del “primer” Rèptil, relació entre l´evolució de la vegetació i les barreres geogràfiques (originades per la Tectònica de plaques) amb l´evolució dels Rèptils, la gran radiació dels Rèptils en el Permià i extincions al final d´aquesta Era, aparició dels Dinosaures (grups i formes), diversificació en el Triàsic, relació entre els Reptils i l´evolució dels Mamífers, extincions al final del Mesozoic i desenvolupament i diversificació dels mamífers.

En diferents moments de la seva exposició també ens va parlar de fòssils significatius i de destacats jaciments fossilífers  de Catalunya i d´altres parts del món.

 • Acabà la conferència fent un resum de la història de la vida, marcada per ritmes evolutius lents i ritmes curts d´explosió de vida separats per grans extincions provocades per diferents causes (vulcanisme i impactes de meteorits) i amb les frases : “l´evolució no implica necesàriament progrés” i “els fets evolutius es poden interpretar com a proves biològiques.

En acabar la conferència es va iniciar un col.loqui, que demostrà l´interès de nombrós públic assistent pels  grans Rèptils, els Dinosaures, i per les causes que han fet que siguin tan populars entre les persones de totes les edats.