El dijous, 4 de maig, va tenir lloc una nova jornada d’actuació del Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni del Pla de l’Estany. L’Ajuntament de Crespià, a través de la regidora de Cultura, Anna Garcia Roda, se’ns va indicar que el millor lloc per anar a treballar seria a l’ermita de Sant Bartomeu.

Amb aquesta idea, doncs, es va anar fins a la ruïnes de l’església de Sant Bartomeu de Basset o del Portell, on es va tallar la mala herba de tot l’interior i es van recollir pedres i carreus. Un altre grup es va enfilar als murs laterals per extreure l’herba que creixia entre els carreus. També es va actuar en el camí que envolta el perímetre de l’església i, a la banda de llevant, es va formar un graó amb pedres per facilitar el pas de les persones que vulguin accedir al seu voltant. Finalment es van retirar totes les pedres caigudes que hi havia esgarriades i es van col·locar en el mateix lloc per tal que en un futur puguin servir en el supòsit d’una restauració.