De nou al municipi d’Esponellà, aquest cop per recuperar l’entorn de l’antiga rajoleria de ca l’Abella situada en la propietats del terreny de can Batlle. Per arribar-hi cal agafar un camí en direcció sud, des del mateix centre de Vilert en direcció a aquesta casa amb porxos. Abans d’arribar al mas cal prendre una pista al costat dret del camí i uns 300 metres més amunt ja la trobem situada al costat dret.

Consta de 4 boques de forn, dues superiors tapiades i dues operatives, amb una fondària de 4,5 m, cobertes per 7 arcs de volta per suportar la càrrega. A sobre es troba el forn per coure, de forma quadrada de 2,90×2,90 i una fondària actual d’uns 3,5 metres. La paret del costat est comença a presentar símptomes d’esfondrament. Al costat es troben les restes d’un vell edific del qual es conserva trams de paret que podria haver servit com magatzem per la mercaderia.

Si es continua uns metres amunt per la pista es podria accedir directament a la part superior del forn, una esplanada on també es deuria preparar la pasta, fer els rajols i altres peces per coure. Una mica més amunt trobem a mà esquerra les restes d’una petita bassa per pastar fang. Pujant una mica més es troba a mà dreta l’antiga font coneguda com la Fontica, que subministrava aigua a les basses.

Si continuem pujant, més de 200 m, s’arriba a una zona d’on es nota que han extret material encara que no sembla que hagués estat la font d’argila per a la rajoleria, sinó que aquesta s’hagués extret de les vores del camí o d’algun lloc més amagat dins del bosc.

En resum, es tracta d’una de les millors rajoleries de les quatre que tenim a la nostra comarca, les de can Barranc a Vilademí, can Vila a Pujarnol i can Masdemont a les Anglades.