Com que el mes d’abril no vàrem poder sortir per culpa de la pluja teníem ganes de tornar a fer una actuació de neteja. Aquest cop el nostre programa apuntava a una col·laboració demanada per l’associació de veïns de Corts, els quals amb el suport dels Ajuntaments de Camós i de Cornellà del Terri han obert, i volen senyalitzar, el tram del riu Matamors comprès entre el salt Dalmau i la Gorja Blava. El camí és d’uns 1.800 m tot a la vora del riu, el qual es travessa per una palanca prop de can Reparada abans d’arribar al final.
El nostre treball va consistir en condicionar dos baixants del camí fins a la llera per poder-se apropar a un parell de rentadors existents i que eren utilitzats antigament per la gent dels masos propers. Es va adaptar el terreny al pendent per poder col·locar unes travesses de fusta que vam aguantar amb barres d’acer corrugat de 60 cm clavades al terra i així donar solidesa als graons.
En el cas del segon rentador es van obrir dos camins, un més visible d’accés directe i altre més suau però que potser no es veu tan fàcilment.
Començant a caminar des del salt Dalmau el primer rentador que es troba amb l’accés arranjat és el que es coneix pel nom del mateix saltant i, aigües avall just al límit dels dos termes municipals, es troba el rentador de can Jou.