El dimarts 12 de novembre va tenir lloc la tercera xerrada del cicle “Mirar la pintura: sentir i analitzar”, a càrrec de Toni Sellarès. El seu contingut, com a les dues primeres xerrades, va ser molt visual i amb un conjunt ampli de pintures d’exemple.

La xerrada va començar amb el recordatori dels 8 elements i 3 principis de l’art presentats a la xerrada anterior. A continuació es van introduir els 5 principis restants: ritme, moviment, varietat, unitat i harmonia.

Seguidament es van introduir les nocions d’espai pictòric, enquadrament, punt de vista, i línia de nivell de l’ull. També es van presentar exemples de pintures amb formes dibuixístiques i pictòriques, així anomenades segons que els seus contorns estiguin o no clarament definits.

Finalment es va iniciar l’estudi de la profunditat. A l’analitzar una pintura cal observar com s’han distribuït les formes tridimensionals per tal d’obtenir la sensació de profunditat, segmentada en primer pla, pla mitjà i fons, de manera que no es vegin planes sinó amb volum. Es van descriure diverses maneres d’obtenir profunditat: disminució de la grandària, sobreposició i allunyament de la part inferior. Les restants: perspectiva lineal, perspectiva aèria i clarobscur es presentaran a la propera xerrada.