El dia 27 de març 2017 es va realitzar la cinquena activitat del curs de Patrimoni Geològic que va consistir en una sortida guiada per Salvador Sarquella al Cap de Creus i al camí de Ronda que va des del far de Roses a Cala de Canyelles Petites.

Es va sortir a les 8 del matí de la parada de la Teisa de Banyoles i ens dirigírem cap al Cap de Creus. En arribar férem l’itinerari 15 del Parc Natural del Cap de Creus.

Abans de fer el recorregut s’explicà la història geològica de la península del Cap de Creus utilitzant la informació gràfica repartida: marc geològic de la zona abans de l’orogènia herciniana, afectació de l’orogènia herciniana, període entre l’orogènia herciniana, orogènia alpina i evolució actual de la zona afectada per l’acció dels agents geològics externs.

En fer l’itinerari identificàrem els processos geològics, les estructures geològiques i la litologia explicades prèviament: tipus de metamorfisme (regional, dinamometamorfisme i metamorfisme de contacte), roques metamòrfiques (esquistos i la seva textura), magmatisme (filons de pegmatita i la seva textura i mineralització – granats, turmalines, biotites, moscovites, quarsos i feldespats), tipus de plecs que afectaren les roques i l’acció dels diferents agents geològics externs sobre les roques que afloren en aquesta zona.

En acabar vam dinar de pícnic en la zona permesa del parc i després ens desplaçàrem amb l’autocar fins a la zona del far de Roses.

Aquí vàrem fer el camí de ronda que va des del far fins a la cala de Canyelles Petites. Abans de fer el recorregut s’explicà la relació geològica d’aquesta zona amb la de la punta del Cap de Creus, que ja s’havia introduït a la primera explicació.

En fer l’itinerari identificàrem en els afloraments: zones de cisalla -que tenen un gran interès geològic-, els granitoides afectats, les milonites resultants, els filons d’aplita, els enclavaments dels granitoides i les morfologies resultants sobre els afloraments per l’acció dels agents geològics externs

Retornarem cap a Banyoles on hi arribem a les 18 hores.