El dimarts 6 d’octubre va tenir lloc la segona xerrada del cicle “Mirar l’escultura: sentir i analitzar”, a càrrec de Toni Sellarès. El seu contingut, com a la primera xerrada, va ser molt visual i amb un conjunt ampli d’escultures d’exemple.

La xerrada va començar amb el recordatori dels set Elements de l’escultura (espai positiu, espai negatiu, massa, superfície, textura, llum i color) i els tres Principis ( proporció, escala i ritme) presentats a la xerrada anterior. A continuació es van introduir els dos Principis restants: tensió i moviment.

Seguidament es va tractar la noció de composició: distribució, intencionadament escollida per l’autor, dels elements visuals tenint en compte el seu valor particular en relació a la totalitat de l’escultura. Es van presentar els conceptes de: composició simètrica o asimètrica, equilibrada o desequilibrada i oberta o tancada.

A continuació es van introduir la resta de conceptes relacionats amb la composició. Estructura compositiva: horitzontal, vertical, diagonal, piramidal, ovalada, polièdrica i múltiple. Centre d’interès: element visual que atreu la mirada de l’espectador, per mitjà del moviment, la falta d’equilibri, la distorsió, l’exageració, … . A una obra hi poden coexistir diversos centres d’interès, depenent de la seva complexitat. Línies de força: línies imaginàries que condueixen la mirada de l’observador cap a parts específiques d’una obra, generalment centres d’interès, amb l’objectiu d’organitzar-ne el seu recorregut visual. Una línia de força pot estar determinada, entre d’altres, pel gest d’un braç o d’una mà, per la direcció d’una mirada, per la disposició, semblança i mida de les formes, … .

Finalment, com a resum del cicle de xerrades i per a tenir una visió més global dels conceptes presentats, es van analitzar formalment dues escultures que ja s’havien anat analitzant parcialment al llarg del cicle: La Pietat de Miquel Ángel i Els primers freds de Miquel Blay.