El dimarts 26 de novembre va tenir lloc la quarta i penúltima xerrada del cicle “Mirar la pintura: sentir i analitzar”, a càrrec de Toni Sellarès. El seu contingut, com a les tres xerrades anteriors, va ser molt visual i amb un conjunt ampli de pintures d’exemple.

La xerrada va començar amb el recordatori del que s’havia vist a la xerrada anterior sobre la profunditat. A l’analitzar una pintura cal observar com s’han distribuït les formes tridimensionals per tal d’obtenir la sensació de profunditat. Es van recordar les formes descrites a la tercera sessió per a obtenir profunditat: disminució de la grandària, sobreposició i allunyament de la part inferior. A continuació es van introduir en detall tres tècniques més per a obtenir profunditat: perspectiva lineal, perspectiva aèria i clarobscur.

També es van presentar altres conceptes relacionats amb la profunditat: escorç, perspectiva invertida, perspectiva jeràrquica i “trompe-l’œil”. Per acabar el tema de la profunditat, es va veure que pot ser representada per capes o de forma contínua.

Finalment, es va introduir el tema de la composició: la distribució, intencionadament escollida per l’autor, dels elements visuals tenint en compte el seu valor particular en relació a la totalitat de la pintura. Es van presentar els conceptes de: composició simètrica o asimètrica i oberta o tancada. A la cinquena i darrera xerrada es tractaran la resta de conceptes lligats a la composició: estructura: horitzontal, vertical, diagonal, triangular, circular, …, centres d’interès i línies de força.