La primera conferència del segon any del curs d’Història de la Literatura Catalana va tenir lloc divendres 29 de setembre.

La professora Meritxell Guimet i Perenya va centrar l´inici de la seva exposició en la comparació entre els dos autors q ue, parafrasejant Josep Pla, qualificà d’Homenots. Manifestà que allò que els unia era el fet de pertànyer a la mateixa generació: la que cristal·litzà la Renaixença. Tots dos tingueren una formació romàntica i guanyaren diversos premis en els Jocs Florals. La seva obra se situa entre diversos moviments com el Realisme, el Naturalisme i el Simbolisme. Ambdós manifestaren un alt compromís amb la llengua i el país, i gaudiren d’un reconeixement internacional i una gran popularitat en vida.

Continuà l´exposició centrant-se en les seves “Vides no sempre paral·leles”:

-El lloc de naixement: Santa Cruz de Tenerife / Valls.

-Una infantesa complexa.

-Les vivències en una Barcelona emergent i atractiva.

-Les seves relacions amb escriptors espanyols i estrangers.

-Els homenatges dels quals van ser protagonistes (1909 / 1925).

Dedicà a cada autor la ressenya de la seva obra.

Àngel Guimerà

La professora remarcà el seu vessant de poeta líric, així com els premis obtinguts en els Jocs Florals de 1877: pel poema històric “L´any mil” i com a “Mestre en gay saber”

Però Guimerà destacà sobretot com a dramaturg, ja que se´l considera un renovador del teatre català. La Meritxell ens parlà del panorama teatral abans d´aquest autor, de la figura de Frederic Soler “Pitarra” i altres antecedents.

De la seva obra destacà:

-El grup de tragèdies en vers : “Gal.la Placídia”, “Mar i cel”,…

-Els drames realistes : “Maria Rosa”, “Terra Baixa” i “La Filla del Mar”.

-Intents modernistes : “La Santa Espina”.

També ens parlà dels temes i personatges que caracteritzen la seva obra, així com del ressò internacional que tingué.

Narcís Oller

La professora remarcà la seva contribució per modernitzar la novel·la catalana.

Ens presentà els principals corrents literaris del segle XIX:

-El Romanticisme (que representà idealisme i revolució).

-El Realisme (observació i descripció).

-El Naturalisme (observació i experimentació).

-El Simbolisme (reivindicació de la imaginació, el somni, la subjectivitat i l´art).

L´obra de Narcís Oller s´inscriu en el Naturalisme quant a la tècnica, però traspua sentimentalisme quant a la ideologia,

Destacà la història de les seves novel.les i la difusió de la seva obra:

-1882 “La Papallona”.

-1884 “L´escanyapobres”.

-1885 “Vilaniu”.

-1890 “La febre d´or”.

-1898 “La bogeria”.

-1906 “Pilar Prim”.

La seva obra literària es clogué amb la publicació de les “Memòries literàries”.

La Meritxell impartí una conferència magnífica, amb gran profusió d’informació. Va fer un gran esforç de síntesi, donada l´amplitud del tema tractat. El nombrós públic, que omplia la sala del Museu Darder, va agrair la seva entusiàstica exposició.