El dissabte 10 de desembre es va dur a terme la presentació del darrer quadern editat pel Centre i que recull les ponències del col·loqui de Tardor Celebrat l’any 2015. Col·loqui que recordem duia per títol Pere Alsius i Torrent (1839-1915). Un farmacèutic entre la Renaixença literària i la científica,

El llibre va estar presentat per Narcís Soler, catedràtic de prehistòria de la UdG i a la vegada autor de la transcripció i anotació del llibre El Magdalenense en la provincia de Gerona, una obra inèdita de Pere Alsius que es va publicar l’any 2015 en motiu del centenari de la mort de l’insigne farmacèutic.