El dia 6 d´abril es va realitzar la sisena activitat del curs de Patrimoni Geològic que va consistir en una conferència del geòleg i professor Manel Bonilla sobre la Història Geològica de Catalunya.

En aquests tres cursos de Patrimoni Geològic que estem realitzant, tant en les conferències com en les sortides, s´ha anat explicant la història geològica de cada una de les zones referenciades en les conferències o visitades en les sortides. Per aquest motiu vàrem creure oportú donar una visió general de l´evolució geològica de Catalunya per poder-hi situar cada una d´elles i això és el que va fer el professor Manel Bonilla.

En els Conceptes Previs ens va explicar:

1.El temps en Geologia: comparà l´escala temporal humana amb l´escala temporal geològica, els fets que ajuden a un geòleg a separar els períodes temporals i els mètodes de datació relatius i absoluts per situar els fets geològics en l´escala temporal.

2.La tectònica de plaques: explicà els diferents tipus de moviments de les plaques tectòniques i les orogènies que s´hi varen produir.

3.Unitats geomorfològiques de Catalunya: a partir d´un mapa de les grans unitats de relleu de Catalunya, situà les estructures i la cronologia general.

A continuació es centrà només en el territori català.

4.Història Geològica: des del Paleozoic (530 m.a.) fins a l´actualitat, ens va explicar l´evolució dels continents i dels oceans, situant-hi especialment la península ibèrica i Catalunya i descrivint aquells fets geològics i biològics significatius que es varen produir a la zona catalana.

5.El Registre geològic: en aquest últim apartat de la conferència, va situar en el mapa actual de Catalunya les zones de cada un dels períodes geològics, exemplificant-les amb magnífiques fotografies.

Tot i la llarga escala temporal geològica explicada en una mica més d’una hora a escala temporal humana, ens va donar una molt bona visió integral i de conjunt que va ser ben aplaudida per tothom i amb preguntes per part dels assistents.