Ara que ja tenim un pressupost aprovat i hem assegurat la col·laboració econòmica tant del Bisbat de Girona com de l’Ajuntament d’Esponellà hem retornat a la feina.

En aquesta ocasió ens hem trobat 11 persones, tan gent del Grup de Treball com veïns de Centenys i algun altre només pel fet de ser fill del poble. La tasca ha estat la continuació de les feines fetes a l’anterior sortida. Repicar parets de les inscripcions que l’embrutaven i arrencar amb cura els rajols del terra. També hem rebaixat una mica el sòl per poder fer la nova solera. A la part de l’altar també s’ha netejat el terra. Altra gent ha obert la finestra tapiada del costat sud.

D’altre banda ja tenim la decisió presa per la compra del nous rajols pel terra i la bancada que volta tota la paret i, finalment, de com refer la pedra que formava l’altar, que està partida en dues peces. La propera jornada esperem tenir una bastida per poder repicar la paret en alçada i poderf tapar una esquerda que travessa tota l’ermita de cap a peus i que l’ajuntament hagi marcat el camí de pas per poder accedir respectant els camps del costat.