El dissabte 6 d´octubre, Salvador Sarquella i Canals, biòleg i coordinador del curs “El Nostre Patrimoni Geològic” ens oferí la conferència “Ciències de la Terra i del Medi Ambient. Recursos, Riscos, Impactes i Gestió”.
Els continguts de la seva intervenció van ser :

1. Introducció
S´inicià la presentació del nou curs amb una síntesi de les activitats dels quatre cursos anteriors, fent també esment del seu origen, esdevingut en la sortida de les activitats del CEC “Conèixer el Pla de l´Estany” el 10 de novembre de 2013 a la zona del Molí de Roca i al riu Ser i després d´observar l´interès dels 135 assistents per les explicacions que es van fer sobre la Geologia de la zona.
Es va informar que s´han realitzat 21 conferències i 17 sortides durant els tres cursos de Geologia General (2014-2017) i el curs de Paleontologia (2017-2018).
Amb la visualització de tres diapositives de la primera conferència – 20 de setembre de 2014 – es justificà el disseny del projecte : 1r Geologia General, 2n Paleontologia i 3r Ciències de la Terra i del Medi Ambient. És a dir, primer Geologia, a continuació incorporant Biologia, el curs de Paleontologia, i en el curs que s´inicia, ampliant el contingut amb les Ciències de la Terra i del Medi Ambient (Geologia, Biologia, Física, Química, Matemàtiques, Economia, Sociologia, …).
Es van presentar les conferències del curs esmentant els títols, continguts i conferenciants. Els continguts tractaran sobre els recursos, riscos, impactes i gestió del medi ambient.

2. Ciències de la Terra i del Medi Ambient
• 1. Presentació esquemàtica de la metodologia i contingut de les Ciències de la Terra i del Medi Ambient.
• 2. Comentaris generals sobre els Sistemes Terrestres: Atmosfera, Hidrosfera, Biosfera, Pedosfera i Litosfera. Es particularitzà l´Antroposfera.
• 3. Antropocè : origen del concepte, arguments científics per defensar-lo i estat actual de la seva definició. Es presentà aquest concepte ja que el Sistema Humà té una gran incidència en el Medi ambient.
• 4. Definició de Ciències de la Terra i del Medi Ambient, contingut del grau universitari en Ciències Ambientals i comparació d´aquest grau amb el de Geologia.
• 5. Objectiu de les Ciències de la Terra i comentaris sobre el concepte i utilitat dels models teòrics per comprendre els Sistemes naturals.
• 6. Aproximació a la Teoria de Sistemes: definició, objectiu, classificació, característiques i relacions causals entre les variables d´un Sistema..
• 7. Característiques del Sistema Terra i dels seus Subsistemes.
• 8. Medi ambient: concepte, factors i problemàtica ambiental.
• 9. Relacions causals de l´ésser humà i el medi a través del temps.
• 10. Interacció de l´activitat humana amb els Sistemes terrestres. Processos ambientals.
• 11. Recursos: concepte, factors explicatius del consum creixent de recursos, origen, tipus i exemples.
• 12. Riscos: concepte, classificació, terminologia, fases que cal seguir per actuar sobre un risc i exemples.
• 13. Impactes: terminlogia, consideracions generals, tipus i exemples.
• 14. Gestió: concepte, mesures per una bona gestió i exemples.

Va acabar la dissertació amb la revisió d´una diapositiva de la primera conferència -20 de setembre de 2014- en què es presentava el valor del Patrimoni Geològic, afegint-hi la relació entre una bona Gestió i aquest Patrimoni.
Amb aquest conferència va quedar inaugurat el 5è curs de Patrimoni Geològic que va ser seguida amb molt d´interès pels 40 assistents.