El dimarts 7 de juny hem anat de nou a Camós per veure d’enllestir la feina al Camp Tancat, i que el passat desembre no es va poder acabar, ja que va quedar pendent tota la feina de neteja i recuperació de parets. El darrer abril ja vàrem intentar anar però la pluja no es ho va permetre. Avui sí, i encara que feia una bona calor, a l’ombra de les aulines s’estava prou bé.

Es tracta d’un camp irregular, que es troba per sobre de can Serrallonga. d’uns 50 metres d’ample i 100 de llarg tot envoltat de pedres dretes, situades amb una separació d’entre 1 i 2 metres, i entre elles paret de pedra seca, ara parcialment caiguda, que delimita una superfície d’uns 3.000 m2. La col·locació d’aquestes pedres, és ara per ara, d’origen desconegut, tot i això algun historiador va suggerir la hipòtesi que potser podria tenir un origen celta, similar a les que existeixen a Escòcia. La quantitat de pedres dretes es va comptabilitzar en aquell treball en 81, arribant les pedres a mesurar entre 1 i 1,5 m d’alçada en 20 ocasions.

En aquesta ocasió s’ha aconseguit tallar tots els brucs i altres petits arbres que privaven de passar a prop de la tanca i s’ha retirat tot el brancam. D’altre banda la resta del grup s’ha dedicat a tornar a aixecar les pedres caigudes, de fins a 1 metre d’alçada algunes d’elles i remuntar la paret de pedra que estava desmuntada. Malauradament ens ha faltat temps per finalitzar la tasca d’aixecar les pedres, però a l’octubre hi tornarem per veure de rematar la feina del tot.

Es va poder obrir un espai lliure de vegetació d’uns dos metres a banda i banda de la tanca, en 150 dels 200 m que representa la seva llargada total. També es va netejar un antic camí per entre mig de la finca. Vam acordar que un altre dia acabaríem d’enllestir la resta que ens va faltar.

Aprofitem per comentar que el passat març un grup d’experts, entre arqueòlegs, naturalistes, bosquetans van fer una volta per aquesta zona amb la idea d’intentar esbrinar de quan era l’obra, i l’opinió final va ser que no té gaire més de 200 anys d’antiguitat i es suposa que es va fer per protegir les feixes interiors, dels animals que l’envoltaven, amb un material que tenien proper. Potser era de can Punsunya i la van aixecar ells.