Per segon cop hem anat a netejar el forn de ca l’Anglada a Fontcoberta, que es troba en un trencall a mà esquerra, anant de Melianta a l’Ajuntament de Fontcoberta i uns metres abans d’arribar a aquest.

De la primera visita, el passat juny, l’Ajuntament va fer retirar trota la brossa que s’havia recollit més la deixada per una tala de pins, i que justament es trobava damunt la zona en que volíem recuperar la bassa de recollida de pluvials.

Així que aquest passat dimarts 1 de març, ens hem dedicat a treballar aquesta part que recollia l’aigua de pluja dels boscos i prats veïns de la Ginestera. Deu tenir unes mides aproximades de 5×4 metres i s’alimentava per un rec que baixava, més o menys, per on ara hi ha la pista i que després podia fer arribar l’aigua fins a la bassa de pastar fang.

Aquesta darrera bassa, que es va recuperar a la tardor, està recoberta per morter de calç i va tenir una ampliació. En aquesta va passar de tenir 2,7 x 3,5 m a quasi fer 5 x 5 m, encara que presenta un queixal a la banda sud-est, i una fondària que depassa els 40 cm. També es va aprofitar per rebaixar la quantitat de terra que s’ha anat dipositant damunt del forn i obrir una mica més les entrades a les boques del forns inferiors on cremaven les feixines. Com sempre es va netejar l’entorn de matolls i algun arbre que feia nosa.

Aquestes dues darreres feines han estat molt feixugues i no s’han acabat. Encara hi haurem de tornar.